Κόσμος 45 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 667
Συνολικός αριθμός χωριών: 8.431 (12.64 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 4.611
Χωριά βαρβάρων: 3.820
Χωριά με bonus: 724
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 147 ημέρες
Χρήστες on-line: 10
Αριθμός μηνυμάτων: 66.455 (99.63 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 17.447 (26.16 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 2.422 (3.63 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 532 (0.80 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 73
Αριθμός παικτών σε φυλές: 422
Συνολικοί πόντοι: 33.353.708 (50.006 ανά παίκτη, 3.956 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 519.157.961
 • 552.478.674
 • 575.140.846
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 8,531 εκατ.
 • 4,471 εκατ.
 • 7,199 εκατ.
 • 4,183 εκατ.
 • 874.144
 • 3,356 εκατ.
 • 96.574
 • 1,775 εκατ.
 • 414.383
 • 79.179
 • 1.072
 • 1.453
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 12790
 • 6703
 • 10793
 • 6272
 • 1311
 • 5032
 • 145
 • 2662
 • 621
 • 119
 • 2
 • 2
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1012
 • 530
 • 854
 • 496
 • 104
 • 398
 • 11
 • 211
 • 49
 • 9
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: nickraf
Η νεότερη φυλή: asdf

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 08:32