Κόσμος 45 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1715
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.479 (4.36 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.201
Χωριά βαρβάρων: 4.277
Χωριά με bonus: 637
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 81 ημέρες
Χρήστες on-line: 87
Αριθμός μηνυμάτων: 77.522 (45.20 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 19.297 (11.25 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 40.556 (23.65 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 528 (0.31 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 122
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.110
Συνολικοί πόντοι: 13.220.032 (7.708 ανά παίκτη, 1.768 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 120.839.069
 • 130.122.289
 • 127.172.636
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 3,765 εκατ.
 • 2,540 εκατ.
 • 2,841 εκατ.
 • 989.318
 • 592.789
 • 1,260 εκατ.
 • 30.193
 • 485.134
 • 154.554
 • 51.020
 • 1.691
 • 976
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 2195
 • 1481
 • 1656
 • 577
 • 346
 • 735
 • 18
 • 283
 • 90
 • 30
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 503
 • 340
 • 380
 • 132
 • 79
 • 169
 • 4
 • 65
 • 21
 • 7
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: siakallis
Η νεότερη φυλή: COMBAT

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 10:01