Κόσμος 45 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1112
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.994 (7.19 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.545
Χωριά βαρβάρων: 4.448
Χωριά με bonus: 688
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 111 ημέρες
Χρήστες on-line: 68
Αριθμός μηνυμάτων: 67.516 (60.72 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 16.019 (14.41 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 47.971 (43.14 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 490 (0.44 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 103
Αριθμός παικτών σε φυλές: 648
Συνολικοί πόντοι: 21.105.370 (18.980 ανά παίκτη, 2.640 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 259.151.940
 • 305.113.555
 • 233.735.146
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 5,829 εκατ.
 • 3,319 εκατ.
 • 4,238 εκατ.
 • 2,213 εκατ.
 • 695.257
 • 1,991 εκατ.
 • 60.891
 • 1,049 εκατ.
 • 252.647
 • 70.250
 • 1.363
 • 1.166
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 5242
 • 2984
 • 3811
 • 1991
 • 625
 • 1790
 • 55
 • 943
 • 227
 • 63
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 729
 • 415
 • 530
 • 277
 • 87
 • 249
 • 8
 • 131
 • 32
 • 9
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: -Diax
Η νεότερη φυλή: HB

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 01:26