Κόσμος 45 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 3151
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.763 (1.51 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.206
Χωριά βαρβάρων: 1.557
Χωριά με bonus: 393
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 26 ημέρες
Χρήστες on-line: 247
Αριθμός μηνυμάτων: 30.920 (9.81 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 13.188 (4.19 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 36.421 (11.56 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.408 (0.45 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 169
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.802
Συνολικοί πόντοι: 2.642.622 (839 ανά παίκτη, 555 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 10.660.795
 • 11.054.437
 • 11.738.741
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 483.610
 • 426.056
 • 450.571
 • 54.008
 • 151.423
 • 191.047
 • 985
 • 2.279
 • 18.367
 • 5.490
 • 2.014
 • 64
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 153
 • 135
 • 143
 • 17
 • 48
 • 61
 • 0
 • 1
 • 6
 • 2
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 102
 • 89
 • 95
 • 11
 • 32
 • 40
 • 0
 • 0
 • 4
 • 1
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Nakamoura
Η νεότερη φυλή: Οusst

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 22:30